• 58B Hai Thang Tu street, Vinh Hai ward, Nha Trang city, Viet Nam